Thông tư 02 ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thông tư 02 có hiệu lực kể từ ngày 02/04/21016.Người lao động có tay nghề

Những người lao động đã qua học nghề

> Người đã được cấp:

+ chứng chỉ nghề, + bằng nghề,
+ bằng trung học chuyên nghiệp,
+ bằng trung học nghề,
+ bằng cao đẳng,
+ chứng chỉ đại học đại cương,
+ bằng đại học,
+ bằng cử nhân,
+ bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ,
+ bằng tiến sĩ
(Theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ)

> Người đã được cấp

+ bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp,
+ bằng tốt nghiệp đào tạo nghề,
+ bằng tốt nghiệp cao đẳng,
+ bằng tốt nghiệp đại học,
+ bằng thạc sĩ,
+ bằng tiến sĩ;
(theo Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005)

Chi tiết


Nghị định 96 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 về các nội dung trong Luật Doanh nghiệp 2014 về con dấu, công ty mẹ, công ty con, doanh nghiệp xã hội.

Nghị định 96 sẽ có hiệu lực vào ngày 08/12/2015
và thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010.Thông tư 23 hướng dẫn về Tiền lương trong Nghị định 05/2013/NĐ-CP

Bộ Lao động và Thương binh xã hội vừa ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 (Thông tư 23) hướng dẫn các quy định về tiền lương trong Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 (Nghị định 05).

Thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8 năm 2015 nhưng các chế độ quy định tại Thông tư 23 được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015 là ngày Nghị định 05 có hiệu lực.


Thông tư 29 về Thương lượng, Thỏa ước lao động tập thể, Tranh chấp lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động trong Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

Thông tư 29 có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2015 cũng là ngày Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 hết hiệu lực.


Chi trả trợ cấp thôi việc và Tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn giải đáp một số quy định của Bộ luật Lao động. Mấy điểm đáng chú ý trong Công văn là:

Chi trả trợ cấp thôi việc
Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho thời gian người lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp do nghỉ ốm hoặc nghỉ chế độ thai sản từ đủ 01 tháng trở lên. Thời gian để tính trợ cấp thôi việc được tính theo năm (đủ 12 tháng), trong trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc. 

Tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc
. Trong thời gian thử việc, người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.


Nghị định 88 sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về lao động

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày có hiệu lực: 25/11/2015


Nghị định 88/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/10/2015 bổ sung, sửa đổi một số hành vi vi phạm về các vấn đề như tuyển dụng, quản lý lao động; Thử việc; Giao kết, thực hiện, hay sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động; Dịch vụ việc làm; Thuê lại lao động; Tiền lương; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Sử dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Bảo đảm thực hiện quyền công đoàn; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và việc lập hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 


Nghị định 88 bổ sung yêu cầu “chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự” để xem xét xử lý hành chính đối với một số hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, trong một số trường hợp mức lãi suất áp dụng được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm xử phạt thay cho lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Chi tiết


Công văn 4211 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn hướng dẫn các quy định về đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Phục vụ việc đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 01/07/2015 là ngày Luật Doanh  nghiệp 2014 (LDN 2014) có hiệu lực trong khi Nghị định và Thông tư hướng dẫn các quy định về đăng ký doanh nghiệp của LDN 2014 chưa có hiệu lực (hiện đang được xem xét, ban hành), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/06/2015 (Công văn 4211) hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014. 

Về cơ bản, Công văn 4211 đưa ra các hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các quy định của Nghị định 43/2010/NĐ-CP (đang có hiệu lực và sẽ được thay thế bằng Nghị định mới đang được xem xét, ban hành) khi tiến hành các thủ tục theo LDN 2014. Cụ thể, Công văn 4211 có các hướng dẫn đối với các thủ tục:


Công văn 4326 hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn hướng dẫn tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 vừa có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Vào thời điểm Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành, Nghị định hướng dẫn thi hành và Thông tư hướng dẫn biểu mẫu đang trong quá trình thẩm định và hoàn chỉnh để ban hành. Để thực hiện các quy định của Luật Đầu tư 2014 cho đến khi Nghị định và Thông tư hướng dẫn có hiệu lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 6 năm 2015 (Công văn 4326) hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu cho hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư.
 
Chi tiết
 

Ngành nghề kinh doanh, đầu tư có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố điều kiện kinh doanh, đầu tư đối với 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

Thực hiện khoản 5, điều 7 Luật Đầu tư 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố điều  kiện kinh doanh, đầu tư đối với 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định trong Luật Đầu tư 2014. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được chia thành 16 lĩnh vực gồm: