Bán buôn rượu
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)
 
Nghị định 105 quy định điều kiện phân phối rượu, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu, quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu cũng như các hành vi vi phạm.
 
Thương nhân phân phối rượu đã được cấp Giấy phép mà vẫn còn thời hạn thì được tiếp tục kinh doanh theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp thực hiện theo quy định mới.
 
Giấy phép bán buôn rượu
 
Giấy phép bán buôn rượu có thời hạn 05 năm do Sở Công thương (nơi đặt trụ sở) cấp. Đề nghị cấp lại Giấy phép hết thời hạn phải được thực hiện 30 ngày trước ngày hết hạn. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hết thời hạn thực hiện như hồ sơ đề nghị cấp mới.
 
Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp sau:
 
1. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp.
2. Không còn đáp ứng đúng các điều kiện.
3. Không thực hiện đúng các điều kiện.
4. Chấm dứt hoạt động.
5. Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền.
6. Không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.
7. Thực hiện hành vi vi phạm.
 
Yêu cầu đối với rượu
 
+ Phải được công bố hợp quy & đăng ký bản công bố hợp quy (trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường) nếu là rượu có quy chuẩn kỹ thuật.
+ Phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm & đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) nếu là rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật.
+ Rượu sản xuất trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem & ghi nhãn theo quy định.
 
Điều kiện bán buôn rượu
 
1. Là Doanh nghiệp.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng/hệ thống kho hàng có tổng diện tích sàn sử dụng tối thiểu 50m2.
3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
4. Có hệ thống bán buôn rượu rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính với tối thiểu 03 thương nhân bán lẻ rượu.
5. Văn bản Giới thiệu/Hợp đồng nguyên tắc  của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác.
6. Đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.
 
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ)
 
1. Đơn đề nghị (Mẫu 01)
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao)
3. Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu (bản sao) chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu (nếu có kinh doanh), địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh).
4. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bản sao) hoặc  Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (bản sao) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
5. Hợp đồng nguyên tắc/thư xác nhận/bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu của các thương nhân bán lẻ rượu (bản sao).
6. Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn (bản sao).
7. Văn bản giới thiệu/hợp đồng nguyên tắc (bản sao) của thương nhân sản xuất rượu trong nước, phân phối rượu, bán buôn rượu khác ghi rõ loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu.
8. Giấy phép sản xuất rượu (bản sao) của các nhà cung cấp rượu.
9. Giấy phép phân phối rượu (bản sao) của các nhà cung cấp rượu.
10. Giấy phép bán buôn rượu (bản sao) của các nhà cung cấp rượu.
11. Bản cam kết do thương nhân tự lập, nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định cho trụ sở, địa điểm kinh doanh, kho hàng.
 
Quyền, nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu
 
1. Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.
2. Niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép tại địa điểm bán rượu của thương nhân
3. Chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong Giấy phép.
4. Thực hiện chế độ báo cáo (trước 20/01 hàng năm, Mẫu 09).
5. Mua rượu từ thương nhân sản xuất trong nước theo nội dung ghi trong Giấy phép.
6. Mua rượu từ thương nhân phân phối theo nội dung ghi trong Giấy phép.
7. Mua rượu từ thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong Giấy phép.
8. Bán rượu cho thương nhân bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh được cấp phép.
9. Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
10. Bán lẻ rượu tại địa điểm kinh doanh của thương nhân trên địa bàn tỉnh được cấp phép.
11. Bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại địa điểm kinh doanh của thương nhân trên địa bàn tỉnh được cấp phép.
12. Nghĩa vụ khác theo quy định.
 
Hành vi vi phạm
 
1. Kinh doanh không Giấy phép.
2. Kinh doanh không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép.
3. Sản xuất, pha chế rượu sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, sử dụng cồn công nghiệp, sử dụng nguyên liệu bị cấm khác, cho thuê Giấy phép kinh doanh rượu, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.
6. Trưng bày/mua/bán/lưu thông/tiêu thụ rượu không tem đúng quy định, không nhãn đúng quy định, không bảo đảm tiêu chuẩn, chất  lượng, an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
7. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi.
8. Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet.
9. Bán rượu bằng máy bán hàng tự động.
10. Quảng cáo, khuyến mại trái quy định.
 
 
Liên hệ:
Dương Mai Anh
M 0913691888