Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017).
 
Nghị định 105 quy định điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cũng như các hành vi vi phạm.
 
Nếu thương nhân thực hiện hoạt động sản xuất rượu công nghiệp thì đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công  nghiệp. (Xem quy định về sản xuất rượu công nghiệp).
 
Nếu thương nhân thực hiện hoạt động sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại thì thực hiện thủ tục đăng ký với UBND xã mà không phải xin Giấy phép. (Xem quy định về sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại).
 
Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp Giấy phép mà vẫn còn thời hạn thì được tiếp tục kinh doanh theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp thực hiện theo quy định mới.
 
Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 
Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 05 năm do Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế & Hạ tầng) UBND quận cấp. Đề nghị cấp lại Giấy phép hết thời hạn phải được thực hiện 30 ngày trước ngày hết hạn. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hết thời hạn thực hiện như hồ sơ đề nghị cấp mới.
 
Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp sau:
 
1. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp.
2. Không còn đáp ứng đúng các điều kiện.
3. Không thực hiện đúng các điều kiện.
4. Chấm dứt hoạt động.
5. Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền.
6. Không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.
7. Thực hiện hành vi vi phạm.
 
Yêu cầu đối với rượu
 
+ Phải được công bố hợp quy & đăng ký bản công bố hợp quy (trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường) nếu là rượu có quy chuẩn kỹ thuật.
+ Phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm & đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) nếu là rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật.
+ Rượu phải được dán tem & ghi nhãn theo quy định.
 
Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 
1. Là Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Hộ kinh doanh.
2. Đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm.
3. Đảm bảo ghi nhãn hàng hóa theo quy định.
 
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (01 bộ)
 
1. Đơn đề nghị (Mẫu 01).
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinhh doanh (bản sao).
3. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bản sao), hoặc  Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (bản sao).
4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (bản sao).
5. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm bản sao nhãn hàng hóa rượu sản xuất hoăc dự kiến sản xuất.
 
Quyền, nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 
1. Bán rượu cho Thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân mua để xuất khẩu.
2. Bán lẻ (rượu sản xuất) tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Bán (rượu sản xuất) tiêu dùng tại chỗ tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Thực hiện quy định bảo vệ môi trường trong sản xuất.
5. Thực hiện chế độ báo cáo (trước 20/01 hàng năm, Mẫu 08).
6. Nghĩa vụ khác theo quy định.
 
Hành vi Vi phạm
 
1. Kinh doanh không Giấy phép.
2. Kinh doanh không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép.
3. Sản xuất, pha chế rượu sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, sử dụng cồn công nghiệp, sử dụng nguyên liệu bị cấm khác, cho thuê Giấy phép kinh doanh rượu, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.
6. Trưng bày/mua/bán/lưu thông/tiêu thụ rượu không tem đúng quy định, không nhãn đúng quy định, không bảo đảm tiêu chuẩn, chất  lượng, an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
7. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi.
8. Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet.
9. Bán rượu bằng máy bán hàng tự động.
10. Quảng cáo, khuyến mại trái quy định.
 
 
Liên hệ:
Dương Mai Anh
M 0913691888