Sản xuất rượu công nghiệp
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)

Nghị định 105 quy định điều kiện sản xuất rượu công nghiệp, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu công nghiệp cũng như các hành vi vi phạm.


Nếu thương nhân thực hiện hoạt động sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. (Xem quy định về sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh).


Nếu thương nhân thực hiện hoạt động sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại thì thực hiện thủ tục đăng ký với UBND xã mà không phải xin Giấy phép. (Xem quy định về sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại).


Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp Giấy phép mà vẫn còn thời hạn thì được tiếp tục kinh doanh theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp thực hiện theo quy định mới.


Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
 
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có thời hạn 15 năm do Bộ Công thương cấp nếu sản lượng từ 3 triệu lít/năm trở lên hoặc do Sở Công thương cấp nếu sản lượng dưới 3 triệu lít/năm. Đề nghị cấp lại Giấy phép hết thời hạn phải được thực hiện 30 ngày trước ngày hết hạn. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hết thời hạn thực hiện như hồ sơ đề nghị cấp mới.
 
Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp sau:
 
1. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp.
2. Không còn đáp ứng đúng các điều kiện.
3. Không thực hiện đúng các điều kiện.
4. Chấm dứt hoạt động.
5. Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền.
6. Không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.
7. Thực hiện hành vi vi phạm.
 
Yêu cầu đối với rượu
 
+ Phải được công bố hợp quy & đăng ký bản công bố hợp quy (trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường) nếu là rượu có quy chuẩn kỹ thuật.
+ Phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm & đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) nếu là rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật.
+ Rượu phải được dán tem & ghi nhãn theo quy định.
 
Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp
 
1. Là Doanh nghiệp
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô sản xuất dự kiến.
3. Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm.
4. Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường.
5. Ghi nhãn hàng hóa rượu (đáp ứng).
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp vời ngành, nghề sản xuất rượu.
 
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ)
 
1. Đơn đề nghị (Mẫu 01).
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao).
3. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bản sao) hoặc hoặc  Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (bản sao).
4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (bản sao).
5. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
6. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu + bản sao nhãn hàng hóa rượu sản xuất hoăc dự kiến sản xuất.
7. Bằng cấp, Giấy chứng nhận chuyên môn của cán bộ kỹ thuật (bản sao).
8. Quyết định tuyển dụng (Hợp đồng lao động) của của cán bộ kỹ thuật (bản sao).
 
Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp
 
1. Bán rượu cho thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân mua để xuất khẩu.
2. Bán lẻ (rượu sản xuất) tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Bán (rượu sản xuất) tiêu dùng tại chỗ tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Mua rượu bán thành phẩm sản xuất trong nước để sản xuất rượu thành phẩm.
5. Nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm. (Xem quy định về nhập khẩu rượu).
6. Mua rượu của tổ chức/cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.
7. Tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.
8. Thực hiện chế độ báo cáo (trước 20/01 hàng năm, Mẫu 08).
9. Nghĩa vụ khác theo quy định.
 
Hành vi Vi phạm
 
1. Kinh doanh không Giấy phép.
2. Kinh doanh không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép.
3. Sản xuất, pha chế rượu sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, sử dụng cồn công nghiệp, sử dụng nguyên liệu bị cấm khác, cho thuê Giấy phép kinh doanh rượu, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.
6. Trưng bày/mua/bán/lưu thông/tiêu thụ rượu không tem đúng quy định, không nhãn đúng quy định, không bảo đảm tiêu chuẩn, chất  lượng, an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
7. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi.
8. Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet.
9. Bán rượu bằng máy bán hàng tự động.
10. Quảng cáo, khuyến mại trái quy định.
 
 
Liên hệ:
Dương Mai Anh
E vietnam@amdc.vn
M 0913691888