Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em có hiệu lực vào ngày 01/7/2017.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em với một số nội dung đáng chú ý sau:


Xác định 14 Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em bị mua bán; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị bóc lột; v.v…) & Chính sách hỗ trợ (về sức khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em).


Thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em là các thông tin về:

tên, tuổi;
đặc điểm nhận dạng cá nhân;
+ thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án;
hình ảnh cá nhân;
thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em;
+ tài sản cá nhân;
số điện thoại;
+ địa chỉ thư tín cá nhân;
+ địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán;
địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em;
+ thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

Biện pháp bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em trên môi trường mạng:


Đơn vị cung cấp dịch vụ trên mạng & cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng

+ phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; 
+ phải có sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên;
+ có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.

Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em (từ đủ 07 tuổi trở lên) có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng xóa bỏ các thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em để bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.


Đơn vị cung cấp dịch vụ  trên mạng: 


phải cảnh báo hoặc gỡ bỏ thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em, thông tin, dịch vụ giả mạo, xuyên tạc xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

phải có công cụ kiểm soát thời gian, bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng, nghiện trò chơi điện tử (đối với đơn vụ cung cấp trò chơi điện tử trên mạng).
phải sử dụng các biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.
phải sử dụng các thông điệp cảnh báo nguy cơ khi trẻ em cung cấp, thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.
phải tổ chức tiếp nhận thông tin, đánh giá, phân loại mức độ an toàn cho trẻ em được các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trẻ em gửi tới.
phải công bố danh sách các mạng thông tin, dịch vụ, sản phẩm trực tuyến theo mức độ an toàn đối với trẻ em.
phải bảo đảm việc phát hiệnloại bỏ các hình ảnh, tài liệu, thông tin không phù hợp với trẻ em.

Trường hợp trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm thì trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em theo quy định.


Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em qua điện thoại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý hoạt động 24h tất cả các ngày.


Thực hiện bảo mật thông tin, thông báo, tố giác trong quá trình tiếp nhận, xác minh, thông tin được cung cấp, trao đổi giữa nơi tiếp nhận và cơ quan có thẩm quyền. Thông tin báo cáo của cơ quan có thẩm quyền phải được xác định mức độ bảo mật và phạm vi cung cấp thông tin.