Doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu tại Lào thông qua hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid.

Nghị định thư Madrid có hiệu lực đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày hôm nay 07/03/2016. Như vậy, doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại Lào, bên cạnh việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu Lào, nay đã có thêm một lựa chọn khác là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo Nghị định thư Madrid.

Hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid (hệ thống Madrid) cho phép cá nhân, doanh nghiệp thuộc một quốc gia thành viên đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thành viên khác thông qua việc nộp một đơn đăng ký duy nhất. Thành viên mới nhất của hệ thống Madrid là nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đưa số quốc gia thành viên hệ thống Madrid lên 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5 nước ASEAN gồm Việt Nam, Singapore, Philippines, Campuchia và Lào.


ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ


Với Nghị định thư Madrid, doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài (như Lào và 112 nước khác thuộc hệ thống Madrid) có thể nộp một đơn nhãn hiệu quốc tế và đóng phí liên quan tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (chỉ định Lào và các quốc gia khác thuộc hệ thống Madrid có nhu cầu).

Lợi ích cho doanh nghiệp

> Nộp 1 đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia.

> Nhiều quốc gia tham gia hệ thống Madrid, bao gồm hầu hết các nền kinh tế lớn.
> Không cần sử dụng dịch vụ nước ngoài (tư vấn hay luật sư) cho việc nộp đơn đăng ký.
> Thực hiện viêc nộp đơn và đóng phí tại Việt Nam làm giảm thời gian, chi phí giao dịch, chuyển tiền.
> Giảm bớt công việc quản lý nội bộ do không phải xử lý từng hồ sơ nhãn hiệu cho mỗi quốc gia.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp


> Xác định rõ nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu để xác định được chi phí theo quy định của Văn phòng quốc tế và của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

> Nắm bắt các yêu cầu cụ thể và thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid.
> Có nhân sự thành thạo ngoại ngữ để chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế cũng như nắm rõ các thông báo từ Văn phòng quốc tế.
> Đánh giá và xử lý các vấn đề phát sinh khi đơn yêu cầu đăng ký không được các quốc gia chấp thuận.

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CÁC NƯỚC ASEAN & CÁC QUỐC GIA KHÁC

Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài có 2 lựa chọn:


1. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và đóng phí vào cơ quan đăng ký nhãn hiệu của từng quốc gia mà doanh nghiệp có nhu cầu bảo hộ (hoặc khu vực như EU, khối Benelux gồm Bỉ, Hà Lan và Lúc-xăm-bua, v.v…) theo quy định của từng quốc gia (khu vực); hoặc

2. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế và đóng phí tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và chỉ định các quốc gia (thuộc hệ thống Madrid) doanh nghiệp có nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu.

Đối với các nước chưa tham gia hệ thống Madrid (các quốc gia trong ASEAN chưa tham gia gồm có: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanma, … doanh nghiệp Việt Nam chỉ có lựa chọn duy nhất là nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu trực tiếp với các cơ quan đăng ký nhãn hiệu của quốc gia đó (hoặc khu vực mà quốc gia đó là thành viên). 


Doanh nghiêp cần xác định nhu cầu bảo hộ (số lượng quốc gia, nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ) để có căn cứ xác định được chi phí từ đó có quyết định sử dụng cách thức nào phù hợp và hiệu quả nhất cho nhu cầu của doanh nghiệp.