Tìm hiểu Kiểu dáng

Kiểu dáng công nghiệp

là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa Kiểu dáng

> Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có
> Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp
> Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm

Rủi ro khi Kiểu dáng không được bảo hộ

 

> Kiểu dáng công nghiệp có thể bị người khác (đối thủ cạnh tranh) tiếp cận và sử dụng
> Có thể mất khả năng được cấp Văn bằng bảo hộ (nếu kiểu dáng bị mất tính mới)
> Không thể ngăn cản người khác sử dụng kiểu dáng

Lợi ích khi Kiểu dáng được bảo hộ (được cấp Bằng độc quyền)

> Có quyền ngăn cản người khác sử dụng kiểu dáng được bảo hộ hoặc không khác biệt cơ bản với kiểu dáng được bảo hộ.
> Có quyền cho phép người khác sử dụng và thu phí.

Căn cứ quyền đối với Kiểu dáng

Quyết định cấp văn bằng bảo hộ (Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghệp) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký.
 
Tiêu chuẩn bảo hộ để một Kiểu dáng được cấp Bằng độc quyền

> Có tính mới
> Có tính sáng tạo
> Có khả năng áp dụng công nghiệp

Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền Kiểu dáng

năm,có thể được gia hạn 02 lần, mỗi lần 5 năm
Yêu cầu bảo hộ Kiểu dáng tại Việt Nam
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng cần được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thẩm định trước khi quyết định cấp hay không cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng trên cơ sở các tiêu chuẩn bảo hộ.

Yêu cầu bảo hộ Kiểu dáng ở nước ngoài

1. Nộp Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng tại Cơ quan Kiểu dáng ở từng quốc gia.
Thủ tục thẩm định đơn yêu cầu bảo hộ Kiểu dáng tại Việt Nam
 
> Thẩm định hình thức
> Công bố đơn
> Thẩm định nội dung
 
Hợp đồng chuyển nhượng (Mua bán) Kiểu dáng đã được cấp Bằng độc quyền

Phải được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực.
 
Hợp đồng cho phép sử dụng Kiểu dáng đã được cấp Bằng độc quyền
Phải được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực với bên thứ baHợp đồng chưa được đăng ký vẫn có hiệu lực giữa các bên ký kết.