Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là yếu tố giúp người tiêu dùng xác định một sản phẩm, dịch vụ của một nhà cung cấp giữa vô vàn các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Để người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp đòi hỏi cá nhân kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp phải bảo đảm mình là người duy nhất trên thị trường có quyền sử dụng (hoặc quyết định người nào được sử dụng) nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ đó.
 
Với kinh nghiệp nhiều năm trong lĩnh vực sử hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng, ADMC giúp khách hàng đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ thời điểm lựa chọn nhãn hiệu cho đến khi sử dụng cũng như cung cấp các phương án đăng ký, giải pháp xử lý xâm phạm tại cơ quan hành chính hoặc tòa án để bảo vệ thị phần cũng như các khoản đầu tư quảng bá, phát triển thương hiệu.
 
Cùng với kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật kinh doanh, chúng tôi tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp bảo vệ và khai thác nhãn hiệu hiệu quả nhất trong các giao dịch về doanh nghiệp, đầu tư, lao động và thương mại.
 
Các dịch vụ nhãn hiệu của ADMC gồm:
 
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

• Tư vấn, lựa chọn tên doanh nghiệp.
• Tư vấn, xây dựng phương án nhãn hiệu mới.
• Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu.
• Tư vấn, soạn thảo và đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu.
• Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.

DỊCH VỤ NHÃN HIỆU KHÁC

• Gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu.
• Đăng ký các thay đổi trong đăng ký nhãn hiệu.
• Phản đối đơn yêu cầu cấp đăng ký nhãn hiệu.
• Yêu cầu hủy/chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu.
• Yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
• Tư vấn, rà soát, soạn thỏa các quy định liên quan đến nhãn hiệu trong các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, thương mại.
• Phát hiện, đánh giá các nhãn hiệu tiềm ẩn xâm phạm, xây dựng phương án xử lý.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm nhãn hiệu.