Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp (Kiểu dáng) của sản phẩm (hay bao bì sản phẩm) là một yếu tố chất lượng bênh cạnh công dụng và là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến lựa chọn và sự gắn bó của khách hàng đối với một sản phẩm. Tuy nhiên, kiểu dáng có thể bị sao chép, sử dụng trái phép dễ dàng khi sản phẩm được đưa ra thị trường hoặc thậm chí ngay khi kiểu dáng đang được thiết kế, làm mẫu hay sản xuất.
 
Công ty luật ADMC với kinh nghiệm đặc thù trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cung cấp các dịch vụ pháp lý và bảo hộ kiểu dáng giúp doanh nghiệp xây dựng cơ chế pháp lý phòng ngừa cũng như thực hiện xác lập quyền đối với kiểu dáng ở thời điểm sớm nhất có thể để bảo vệ vốn và thời gian đầu tư. Các dịch vụ của ADMC giúp cá nhân, doanh nghiệp đánh giá và giảm thiểu các rủi ro pháp lý khi đầu tư phát triển mẫu sản phẩm, bao bì mới; giúp đánh giá đối thủ cạnh tranh, xây dựng phương án phát triến mẫu sản phẩm cũng như khai thác hiệu quả và chống hành vi lợi dụng, xâm phạm kiểu dáng.
 
Các dịch vụ kiểu dáng của ADMC gồm:
 
YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG
 
• Tư vấn, xác định đối tượng yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Thực hiện tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, phạm vi bảo hộ.
• Tư vấn, soạn thảo hồ sơ yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Đại diện thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng. 
• Yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng ở nước ngoài.

DỊCH VỤ KIỂU DÁNG KHÁC

• Gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Đăng ký các thay đổi trong Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Phản đối đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng.
• Yêu cầu hủy/chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Yêu cầu phó bản/cấp lại Bằng độc quyền Kiểu dáng.
• Rà soát, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, li-xăng Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Tư vấn, rà soát, soạn thảo các quy định liên quan đến quyền đối với kiểu dáng trong các hợp đồng dịch vụ thiết kế, trong hợp đồng, quy chế lao động, quy chế nội bộ, hợp đồng, thỏa thuận thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh, thành lập, mua bán doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại.
• Phát hiện, đánh giá các kiểu dáng tiềm ẩn xâm phạm, xây dựng phương án xử lý.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm kiểu dáng.