Quyền tác giả & Quyền liên quan 

ADMC tư vấn và đại diện cá nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động khai thác thương mại quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả giúp cá nhân, doanh nghiệp xác định và xử lý đúng các quyền trong các tình huống cụ thể nhằm giảm thiểu tranh chấp cũng như xâm phạm không đáng có.
 
ADMC cũng cung cấp dịch vụ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan rất hữu ích trong việc bảo vệ quyền của các tác giả và chủ sở hữu các tác phẩm văn học, nghệ thuật hay quyền của các nghệ sỹ biểu diễn, các nhà sản xuất các bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng chống lại các hành vi xâm phạm.
 
Các dịch vụ quyền tác giả và quyền liên quan của ADMC gồm:

• Tư vấn về bản quyền và các vấn đề liên quan bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.
• Đăng ký và hủy đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và quyền liên quan đến quyền tác giả.
 Tham gia thương lượng, soạn thảo, rà soát hợp đồng, thỏa thuận, chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.
• Đại diện xử lý xâmphạm và giải quyết tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

Tên thương mại, Tên miền, Bí mật kinh doanh, Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Các dịch vụ của ADMC giúp doanh nghiệp nhận định các rủi ro và cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện, yêu cầu của pháp luật tạo cơ sở pháp lý tốt nhất cho việc ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm tên thương mại, tên miền, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 
Các dịch vụ của ADMC gồm:

• Tư vấn, đánh giá khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ tên thương mại.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến tên thương mại, tên doanh nghiệp.
• Đăng ký tên miền; tư vấn, soạn thảo, thực hiện thỏa thuận chuyển giao tên miền.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp tên miền, nhãn hiệu, tên doanh nghiệp.
• Tư vấn, đánh giá, xây dựng biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bí mật kinh doanh.
• Tư vấn, đại diện xử lý vấn đề về quản lý, chiếm đoạt bí mật kinh doanh.
• Tư vấn, đánh giá và đại diện xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.