Sáng chế

Sáng tạo và đổi mới mang đến cho cá nhân nhà sáng chế, doanh nghiệp những lợi ích to lớn nhưng cũng đòi hỏi đầu tư trí tuệ, kỹ năng, thời gian và tài chính lâu dài, tốn kém; trong khi đó, để bảo vệ và khai thác tối đa kết quả sáng tạo, đổi mới, cá nhân và người quản lý doanh nghiệp cần đến kinh nghiệm và kiến thức về pháp lý do tính chất đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ.

Là một công ty luật đồng thời là một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép hoạt động, các dịch vụ sáng chế và pháp lý của ADMC giúp cá nhân, doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, nhu cầu kinh doanh cũng như dự báo và thích ứng với các thay đổi trong môi trường pháp lý để có thể phòng tránh rủi ro, bảo vệ và khai thác hiệu quả kết quả đầu tư sáng tạo. Với kinh nghiệm và kiến thức về luật sở hữu trí tuệ cũng như luật kinh doanh, lao động và thương mại, chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể và hiệu quả trong việc xác lập quyền đối với sáng chế (trong nước và nước ngoài), quản lý nội bộ và quan hệ lao động liên quan đến sáng chế, hợp đồng khai thác sáng chế, hợp đồng thương mại và đầu tư liên quan đến sáng chế, giải quyết tranh chấp và xử lý hành vi xâm phạm (tại cơ quan hành chính hoặc tòa án) nhằm giúp cá nhân, doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận tốt nhất.


Các dịch vụ sáng chế của ADMC gồm:

YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN 

• Tư vấn, xác định đối tượng yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Thực hiện tra cứu tình trạng kỹ thuật và đánh giá khả năng và phạm vi bảo hộ.
• Tư vấn, xây dựng phương án yêu cầu bảo hộ, soạn thảo hồ sơ yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Đại diện thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Yêu cầu cấp Bằng độc quyền ở nước ngoài.

DỊCH VỤ SÁNG CHẾ KHÁC

• Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền.
• Đăng ký các thay đổi trong Bằng độc quyền.
• Phản đối đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Yêu cầu hủy/chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền.
• Yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Bằng độc quyền.
• Rà soát, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, li-xăng Bằng độc quyền.
• Tư vấn, rà soát, soạn thảo các quy định liên quan đến hoạt động sáng tạo trong các hợp đồng, quy chế về lao động, hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao, quy chế nội bộ.
• Tư vấn, rà soát, soạn thảo các quy định liên quan đến sáng chế trong các hợp đồng, thỏa thuận thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh, thành lập doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm sáng chế.

Kiểu dáng

Kiểu dáng công nghiệp (Kiểu dáng) của sản phẩm (hay bao bì sản phẩm) là một yếu tố chất lượng bênh cạnh công dụng và là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến lựa chọn và sự gắn bó của khách hàng đối với một sản phẩm. Tuy nhiên, kiểu dáng có thể bị sao chép, sử dụng trái phép dễ dàng khi sản phẩm được đưa ra thị trường hoặc thậm chí ngay khi kiểu dáng đang được thiết kế, làm mẫu hay sản xuất.
 
Công ty luật ADMC với kinh nghiệm đặc thù trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cung cấp các dịch vụ pháp lý và bảo hộ kiểu dáng giúp doanh nghiệp xây dựng cơ chế pháp lý phòng ngừa cũng như thực hiện xác lập quyền đối với kiểu dáng ở thời điểm sớm nhất có thể để bảo vệ vốn và thời gian đầu tư. Các dịch vụ của ADMC giúp cá nhân, doanh nghiệp đánh giá và giảm thiểu các rủi ro pháp lý khi đầu tư phát triển mẫu sản phẩm, bao bì mới; giúp đánh giá đối thủ cạnh tranh, xây dựng phương án phát triến mẫu sản phẩm cũng như khai thác hiệu quả và chống hành vi lợi dụng, xâm phạm kiểu dáng.
 
Các dịch vụ kiểu dáng của ADMC gồm:
 
YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG
 
• Tư vấn, xác định đối tượng yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Thực hiện tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, phạm vi bảo hộ.
• Tư vấn, soạn thảo hồ sơ yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Đại diện thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng. 
• Yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng ở nước ngoài.

DỊCH VỤ KIỂU DÁNG KHÁC

• Gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Đăng ký các thay đổi trong Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Phản đối đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng.
• Yêu cầu hủy/chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Yêu cầu phó bản/cấp lại Bằng độc quyền Kiểu dáng.
• Rà soát, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, li-xăng Bằng độc quyền kiểu dáng.
• Tư vấn, rà soát, soạn thảo các quy định liên quan đến quyền đối với kiểu dáng trong các hợp đồng dịch vụ thiết kế, trong hợp đồng, quy chế lao động, quy chế nội bộ, hợp đồng, thỏa thuận thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh, thành lập, mua bán doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại.
• Phát hiện, đánh giá các kiểu dáng tiềm ẩn xâm phạm, xây dựng phương án xử lý.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm kiểu dáng.

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là yếu tố giúp người tiêu dùng xác định một sản phẩm, dịch vụ của một nhà cung cấp giữa vô vàn các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Để người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp đòi hỏi cá nhân kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp phải bảo đảm mình là người duy nhất trên thị trường có quyền sử dụng (hoặc quyết định người nào được sử dụng) nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ đó.
 
Với kinh nghiệp nhiều năm trong lĩnh vực sử hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng, ADMC giúp khách hàng đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ thời điểm lựa chọn nhãn hiệu cho đến khi sử dụng cũng như cung cấp các phương án đăng ký, giải pháp xử lý xâm phạm tại cơ quan hành chính hoặc tòa án để bảo vệ thị phần cũng như các khoản đầu tư quảng bá, phát triển thương hiệu.
 
Cùng với kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật kinh doanh, chúng tôi tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp bảo vệ và khai thác nhãn hiệu hiệu quả nhất trong các giao dịch về doanh nghiệp, đầu tư, lao động và thương mại.
 
Các dịch vụ nhãn hiệu của ADMC gồm:
 
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

• Tư vấn, lựa chọn tên doanh nghiệp.
• Tư vấn, xây dựng phương án nhãn hiệu mới.
• Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu.
• Tư vấn, soạn thảo và đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu.
• Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.

DỊCH VỤ NHÃN HIỆU KHÁC

• Gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu.
• Đăng ký các thay đổi trong đăng ký nhãn hiệu.
• Phản đối đơn yêu cầu cấp đăng ký nhãn hiệu.
• Yêu cầu hủy/chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu.
• Yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
• Tư vấn, rà soát, soạn thỏa các quy định liên quan đến nhãn hiệu trong các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, thương mại.
• Phát hiện, đánh giá các nhãn hiệu tiềm ẩn xâm phạm, xây dựng phương án xử lý.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm nhãn hiệu.

Quyền tác giả

ADMC tư vấn và đại diện cá nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động khai thác thương mại quyền tác giảquyền liên quan đến quyền tác giả giúp cá nhân, doanh nghiệp xác định và xử lý đúng các quyền trong các tình huống cụ thể nhằm giảm thiểu tranh chấp cũng như xâm phạm không đáng có.
 
ADMC cũng cung cấp dịch vụ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan rất hữu ích trong việc bảo vệ quyền của các tác giả và chủ sở hữu các tác phẩm văn học, nghệ thuật hay quyền của các nghệ sỹ biểu diễn, các nhà sản xuất các bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng chống lại các hành vi xâm phạm.
 
Các dịch vụ quyền tác giả và quyền liên quan của ADMC gồm:

• Tư vấn về bản quyền và các vấn đề liên quan bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.
• Đăng ký và hủy đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và quyền liên quan đến quyền tác giả.
 Tham gia thương lượng, soạn thảo, rà soát hợp đồng, thỏa thuận, chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.
• Đại diện xử lý xâmphạm và giải quyết tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

Quyền khác

Tên thương mại, Bí mật kinh doanh, Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

Các dịch vụ của ADMC giúp doanh nghiệp nhận định các rủi ro và cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện, yêu cầu của pháp luật tạo cơ sở pháp lý tốt nhất cho việc ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm tên thương mại, tên miền, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Các dịch vụ của ADMC gồm:

• Tư vấn, đánh giá khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ tên thương mại.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến tên thương mại, tên doanh nghiệp.
• Đăng ký tên miền; tư vấn, soạn thảo, thực hiện thỏa thuận chuyển giao tên miền.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp tên miền, nhãn hiệu, tên doanh nghiệp.
• Tư vấn, đánh giá, xây dựng biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bí mật kinh doanh.
• Tư vấn, đại diện xử lý vấn đề về quản lý, chiếm đoạt bí mật kinh doanh.
• Tư vấn, đánh giá và đại diện xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Doanh nghiệp

Với kinh nghiệm trong hai lĩnh vực luật doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ, AMDC cung cấp các dịch vụ tổng hợp thành lập doanh nghiệp và đăng ký nhãn hiệu, tên miền một cách thuận lợi, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh cũng như bảo đảm chi phí tối ưu. 
 
Nội dung dịch vụ gồm:

• Tư vấn và đại diện thực hiện thành lập doanh nghiệp, tư vấn ngành nghề, điều kiện kinh doanh, vốn góp, hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức, ưu đãi.
• Tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp; tư vấn, đại diện thực hiện đăng ký nhãn hiệu, tên miền.
• Thương lượng, soạn thảo, rà soát tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, văn bản để thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh.
• Các thủ tục khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
• Tư vấn và đại diện thực hiện mở văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

ADMC cũng cung cấp các dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định, yêu cầu của pháp luật về doanh nghiệp khi có các thay đổi trong môi trường pháp lý đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh và quản lý nội bộ, giúp doanh nghiệp, cá nhân chuẩn bị, đánh giá và thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp cũng như giải quyết tranh chấp giữa giữa thành viên, cổ đông với công ty.

Các dịch vụ do ADMC cung cấp gồm:

• Tư vấn, thực hiện các thông báo, điều chỉnh, bổ sung về đăng ký doanh nghiệp, như thay đổi thành viên, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, tăng giảm vốn điều lệ và các ghi nhận thay đổi khác của doanh nghiệp.
• Tư vấn, soạn thảo tài liệu phục vụ hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp.
• Tư vấn, xây dựng, soạn thảo, rà soát nội quy quy trình, quy chế, chính sách kinh doanh.
• Tư vấn, thương lượng và thực hiện giải pháp giải quyết các tranh chấp nội bộ.
 Tư vấn, thương lượng và giải quyết tranh chấp trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh, liên doanh. 

Thương mại

ADMC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh, đưa sản phẩm ra thị trường hay rà soát, soạn thảo các hợp đồngthỏa thuận trong thương mại hoặc hợp tác kinh doanh, liên doanh và mua bán, doanh nghiệp cũng như giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại.
 
Các dịch vụ do ADMC cung cấp gồm:
 
 Tư vấn, thương lượng, soạn thảo thỏa thuận, hợp đồng trong thương mại.
 Tư vấn, soạn thảo, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để doanh nghiệp nhận giấy phép hoặc chứng nhận đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh luật định hay điều kiện về sản phẩm.
 Tư vấn, thương lượng, soạn thỏa thỏa thuận, hợp đồng trong các giao dịch đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, mua bán doanh nghiệp.
• Tư vấn, thương lượng giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.
 Tư vấn, thương lượng giải quyết tranh chấp trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh, liên doanh. 

Lao động

ADMC cung cấp các dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định, yêu cầu của pháp luật về lao động đồng thời đánh giá các thay đổi trong môi trường pháp lý và có biện pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh và sử dụng lao động của doanh nghiệp.
 
Các dịch vụ do ADMC cung cấp gồm:

• Tư vấn, soạn thảo tài liệu phục vụ hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp.
• Tư vấn, thương lượng, soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan (về lợi ích, bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, v.v...)
• Tư vấn, xây dựng, soạn thảo, rà soát nội quy lao động, thỏa ước lao động. 
• Tư vấn, xây dựng, soạn thảo, rà soát quy trình, quy chế, chính sách liên quan để người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Tư vấn, tham gia giải quyết các vấn đề về lao động.