Công ty Luật ADMC (ADMC) là tổ chức hoat động hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội. ADCM cũng được cấp giấy phép hoạt động tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đăng ký, cung cấp thông tin, soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận và thực thi các quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, v.v...) cũng như quyền tác giả và quyền liên quan. Với kinh nghiệm và kỹ năng trong hai lĩnh vực luật kinh doanh và sở hữu trí tuệ, ADMC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh hiệu quả, thuận lợi với chi phí pháp lý thích đáng. Các dịch vụ chính do ADMC cung cấp gồm:

Doanh nghiệp, Kinh doanh, Lao động