Dương Mai Anh
Dương Mai Anh là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Thẻ Người đại diện Sở hữu công nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 
   

T (04) 3722 8724    
F (04) 3722 8725    
vietnam@admc.vn